Sesja absolutoryjna - mieszkańcy mogą uczestniczyć w debacie

Przewodniczący Rady Miasta Kielce informuje, że na 25 czerwca br. zaplanowana jest sesja absolutoryjna, na której Rada rozpatrywała będzie „Raport o stanie gminy Kielce za 2019 rok". W związku z powyższym przypominamy o możliwości zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem”. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1  pok. nr 110a (Biuro Rady Miasta) do dnia 24 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony