ŚCITT zaprasza osoby i przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Reaktywacja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizuje projekt „Reaktywacja” dedykowany osobom i przedsiębiorstwom, które potrzebują środków na wyposażenie swojej firmy. Rekrutacja rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 27 kwietnia.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w wieku powyżej 29 roku życia, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. uczestników projektu.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu, ul. Studencka 1, 25-401 Kielce do skrzynki podawczej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich. Dla osób przebywających na kwarantannie lub izolacji związanych z pandemią COVID 19 dozwolone jest elektroniczne składanie dokumentów na adres e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl

Dodatkowe informacje pod numerem: 797 590 974 lub na stronie organizatora.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Powrót na początek strony