Ruszają prace w rejonie ul. Orląt Lwowskich, Piłsudskiego i bp. Jaworskiego

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w nocy z soboty, 23 marca br. na niedzielę, 24 marca br. wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic J. Piłsudskiego, bp. M. Jaworskiego i Orląt Lwowskich. Dla samochodów wyznaczono objazdy. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej.

W czasie prac przygotowawczych wykonawca zabezpieczył drzewa i usunął roślinność kolidującą z planowaną infrastrukturą.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w nocy z soboty na niedzielę wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. bp. M. Jaworskiego od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią południową.
  2. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. bp. M. Jaworskiego do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem.
  3. Na ul. Orląt Lwowskich od rejonu wjazdu do przychodni i Policji do drogi przy bloku nr 68 obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.
  4. Objazdy zamkniętych odcinków wyznaczono ulicami Warszawską, Sikorskiego.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

SPRAWDŹ JAK POJADĄ AUTOBUSY

Inwestycja to część dużego zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   

Ulice Orląt Lwowskich oraz Piłsudskiego zostaną przebudowane na odcinku 480 m. Będą nowe chodniki, miejsca postojowe, zjazdy, pas ruchu dla rowerów do jazdy pod górę na Piłsudskiego. Przebudowany zostanie przystanek, odwodnienia drogi oraz oświetlenie uliczne.  

Skrzyżowanie ul. bp. Jaworskiego z Piłsudskiego i Zapolskiej będzie czterowylotowe z sygnalizacją. Powstaną też chodniki, drogi i przejazdy dla rowerów, oświetlenie, a także odwodnienia.

Zastosowane rozwiązania poprawią stan techniczny skrzyżowania i jego czytelność, dostępność komunikacyjną oraz dojazd dla mieszkańców.   

Powrót na początek strony