Rusza XVII edycja Konkursu Lodołamacze

Pracodawcy, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami po raz kolejny mogą zostać docenione. Trwa zbieranie zgłoszeń w Konkursie Lodołamacze 2022, który pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jak i małych czy średnich firm.

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie pokazuje, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.

W ciągu 16 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły przyznały 1500 nagród oraz 400 wyróżnień. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

  • W kategorii Przyjazna przestrzeń dodano dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria nazywa się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. 

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

  • W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do 15 sierpnia 2022r.

Powrót na początek strony