Rozpocznie się rozbudowa ważnego skrzyżowania w rejonie Targów Kielce

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z Wystawową i Malików, od 13 marca planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w tym rejonie.

W pierwszym etapie czasowej organizacji, zamknięta dla ruchu zostanie ulica Wystawowa od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich i Malików do ulicy Miedzianej. Objazd zamkniętego odcinka będzie się odbywać ulicami Batalionów Chłopskich oraz Bolesława Markowskiego. Na przebudowywanym skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna.

W ramach inwestycji istniejące skrzyżowanie zostanie rozbudowane do formy ronda turbinowego 2-pasowego z czterema wlotami. Projekt przewiduje także budowę stanowisk postojowych na ulicy Wystawowej po stronie wschodniej wraz z drogą manewrową. W obrębie skrzyżowania zaplanowano budowę dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, przejazdów rowerowych oraz chodników.

Skrzyżowanie zlokalizowane w przemysłowej części miasta Kielce ma duże znaczenie dla funkcjonowania firm działających w tej okolicy. Realizacja zadania znacznie usprawni komunikację na osi północ – południe od drogi S7 do DW 786. Ponadto inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój terenów inwestycyjnych na osiedlu Niewachlów.

wystawowa.jpg

To część kolejnych dużych inwestycji drogowych, które poprawią komunikację w Kielcach. Skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wystawową i Malików do kwietnia 2025 r. przebuduje firma Trakt. Wartość kontraktu wynosi 7,2 mln zł.

Za rozbudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania bp. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej odpowiada firma Strabag. Realizacja tych dwóch zadań o łącznej wartości robót budowlanych 33 mln zł zakończy się we wrześniu 2025 roku.

Miasto na realizację tych inwestycji otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23,5 mln zł.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Drogowcy rozpoczęli już przygotowania do rozbudowy ul. Klonowej oraz przebudowy ul. J. Piłsudskiego i Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej. Ulica Klonowa zostanie rozbudowana na odcinku ok. 600 m. Powstaną dwa nowe ronda, a skrzyżowanie z Turystyczną będzie rozbudowane. Powstaną drogi manewrowe, chodniki, drogi dla rowerów oraz  zjazdy.

Przebudowane będą przystanki komunikacji miejskiej oraz odwodnienia drogi. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne oraz mała architektura, czyli ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

Kolejnym zadaniem, poprawiającym komunikację, będzie rozbudowa ul. Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego wraz z rozbudową skrzyżowania ul. bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej. 

Ulice Orląt Lwowskich oraz Piłsudskiego zostaną przebudowane na odcinku 480 m. Będą nowe chodniki, miejsca postojowe, zjazdy, pas ruchu dla rowerów do jazdy pod górę na Piłsudskiego. Przebudowany zostanie przystanek, odwodnienia drogi oraz oświetlenie uliczne.  

Skrzyżowanie ul. bp. Jaworskiego z Piłsudskiego i Zapolskiej będzie czterowylotowe z sygnalizacją. Powstaną też chodniki, drogi i przejazdy dla rowerów, oświetlenie, a także odwodnienia.

Zastosowane rozwiązania poprawią stan techniczny skrzyżowania i jego czytelność, dostępność komunikacyjną oraz dojazd dla mieszkańców.   

Powrót na początek strony