Rozpoczął się nabór propozycji przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce 2023-2030

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć do ujęcia w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030. Celem programu jest ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności na tym terenie. Chodzi o część śródmieścia, okolice ulicy Zagórskiej i Winnickiej oraz osiedla: Czarnów, Szydłówek i Uroczysko. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2023 r.

Do składania propozycji zaproszeni są: mieszkańcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, firmy. Można to zrobić: drogą mailową na adres bpp@um.kielce.pl lub osobiście do Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00. Formularz do zgłaszania przedsięwzięć

- Spektrum możliwości jest duże, mogą to być projekty zarówno o niskim, jak i o wielomilionowym budżecie. Do wydania jest ponad 38 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - mówi Artur Hajdorwicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030 stanowi podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno– funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Obszar rewitalizacji określony został na podstawie konsultacji społecznych. 

Zapraszamy do udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce i decydowania o rozwoju naszego miasta. Zasady dotyczące składania wniosków oraz szczegółowe informacje nt. procesu rewitalizacji znajdują się na www.bipum.kielce.eu 

Powrót na początek strony