Rewitalizacja Doliny Silnicy. Mieszkańcy zapoznali się z wynikami konsultacji

W Instytucie Dizajnu w Kielcach odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowane zostały konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku Dolina Silnicy. Wyniki ankiet przedstawiła Agata Wojda zastępczyni prezydenta Kielc, Artur Hajdorowicz dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Rafał Zamojski menadżer śródmieścia Kielc.

Konsultacje na temat preferencji mieszkańców co do zagospodarowania parku Dolina Silnicy odbyły się w formie ankiety i trwały od 13 września do 31 października 2021 r.

W sumie ankietę wypełniło 733 kielczanek i kielczan, w tym 305 osób elektronicznie na portalu Idea Kielce i 428 w wersji papierowej. Wersja papierowa wypełniana była przede wszystkim w domach seniora, co oznacza dużą grupę respondentów powyżej 60 roku życia.

Celem konsultacji było m.in. uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak Dolinę Silnicy postrzegają kielczanie i jakich działań wobec niej oczekują.

- Jednym z istotniejszych wniosków jest ten dotyczący bezpieczeństwa, gdyż z ankiet jasno wynikało, że Dolina Silnicy jest postrzegana jako miejsce bezpieczne w dzień i niebezpieczne po zapadnięciu zmroku – zaznacza Agata Wojda. – Problem ten praktycznie został rozwiązany, po kompleksowej wymianie oświetlenia na tym terenie.

Ponadto ankietowani wypowiadali się w kwestii roślinności i zachowania jej w wersji zbliżonej do obecnej, albo uzupełnionej o dodatkowe rodzaje niskiej roślinności. W wypowiedziach często pojawiał się także temat braku oferty gastronomicznej.

Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany na stronie Idea Kielce.

Powrót na początek strony