Renowacja muru i nowy łącznik. Postępują prace na budowie „Kubusia”

Nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” nabiera realnych kształtów. Na głównym budynku i na dawnej kuźni położono już dachy z blachy trapezowej. W dawnym Dworze Starosty trwają prace związane z murowaniem ścian wewnętrznych oraz stopni na widowni dużej sceny. Przeprowadzana jest izolacja ścian fundamentowych oraz montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Pomiędzy dawną kuźnią, a głównym budynkiem teatru powstaje nowy łącznik prowadzący do pomieszczeń administracyjnych, pracowni oraz części garderób. W środkowej części nowej siedziby teatru zakończono już roboty żelbetowe stropów, schodów i ścian na poziomie pierwszym, przeprowadzono też izolację ścian fundamentowych. Trwają prace zbrojarskie na poziomie drugim.

W głównym budynku Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" trwają prace budowalne związane z murowaniem ścian wewnętrznych oraz stopni na widowni dużej sceny, a także montażem instalacji elektrycznej i sanitarnej. W obiekcie powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami. Zaplanowano też eleganckie foyer, szatnie i bufet. 

Postępują też prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowej siedziby „Kubusia”. Zabytkowy mur od strony Pałacu Biskupów został zabezpieczony i zrewitalizowany, odnowiona zostanie jego pozostała część oraz brama. To przez nią widzowie będą przechodzić do głównego wejścia teatru, które powstanie od strony północnej głównego budynku. W ramach inwestycji zaplanowano również rewitalizację muru więziennego z wieżyczką strażniczą.

Prace adaptacyjne budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby sceny młodego widza rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku. Zakończenie budowy zaplanowano na czerwiec 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

RPO EFRR.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Powrót na początek strony