Remonty ulic na północy Kielc. Zmieni się organizacja ruchu

W nocy z soboty, 23 marca br. na niedzielę, 24 marca br. wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Klonowej oraz w rejonie ulic J. Piłsudskiego, bp. M. Jaworskiego i Orląt Lwowskich. Dla samochodów wyznaczono objazdy. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. Przepraszamy za utrudnienia.

Prace rozpoczęły się w styczniu. Wykonawca, firma Strabag, przeprowadziła prace przygotowawcze polegające na usuwaniu roślinności kolidującej z projektowaną infrastrukturą oraz zabezpieczyła drzewa przeznaczone do pozostawiania.

SPRAWDŹ JAK POJADĄ AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIESJKIEJ

ULICA KLONOWA

Na ulicy Klonowej odhumusowano teren, czyli usunięto wierzchnią warstwę gleby, organizowane jest zaplecze budowy wykonawcy, rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej.

W nocy z soboty na niedzielę planowane są zmiany w organizacji ruchu. Miejski Zarząd Dróg informuje, że:

  1. Na ul. Klonowej od rejonu skrzyżowania z ul. Turystyczną do obszaru skrzyżowania z ul. Orkana zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
  2. Ruch jednokierunkowy zostanie wdrożony ponadto na wlocie ul. Turystycznej od ul. Klonowej.
  3. Zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wjazd/wyjazd na osiedle Związkowiec od skrzyżowania Orkana/Klonowa. Objazd wyznaczono ul. Jeleniowską i Warszawską.
  4. Na ul. Orkana w rejonie granicy robót będzie funkcjonować zawrotka pomiędzy jezdnią północną i południową.
  5. Objazdy jednokierunkowych odcinków wyznaczono ulicami Warszawską/Jesionową oraz Warszawską/Turystyczną/Marszałkowską.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

REJON ULICY J. PIŁSUDSKIEGO, BP. M. JAWORSKIEGO I ORLĄT LWOWSKICH

W czasie prac przygotowawczych wykonawca zabezpieczył drzewa i usunął roślinność kolidującą z planowaną infrastrukturą.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w nocy z soboty na niedzielę wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. bp. M. Jaworskiego od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią południową.
  2. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. bp. M. Jaworskiego do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem.
  3. Na ul. Orląt Lwowskich od rejonu wjazdu do przychodni i Policji do drogi przy bloku nr 68 obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.
  4. Objazdy zamkniętych odcinków wyznaczono ulicami Warszawską, Sikorskiego.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

Inwestycje to część dużego zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   

Za rozbudowę ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania bp. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej odpowiada firma Strabag. Realizacja tych dwóch zadań o łącznej wartości robót budowlanych 33 mln zł zakończy się we wrześniu 2025 roku.

Miasto na realizację tych inwestycji otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 23,5 mln zł.

Powrót na początek strony