Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w szkołach dysponujących wolnymi miejscami w dniach od 2 do 4 sierpnia br. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne.

- Wyniki pierwszego naboru pokazały nam, że część uczniów nie znalazła miejsca w tych szkołach, które były dla nich szkołami pierwszego wyboru. Ponadto pojawili się uczniowie, którzy nie znaleźli miejsca w żadnej ze szkół. Dlatego rozpoczynamy nabór uzupełniający. W tym roku w sumie przygotowaliśmy 30 nowych klas oraz klasy z możliwością powiększenia z 33 do 34 osób. W skali miasta daje to dodatkowe setki miejsc, które będziemy mogli wykorzystać w naborze, który jest przed nami. W tym drugim naborze na pewno każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce - podkreśla zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

W postępowaniu uzupełniającym na stronie kielce.e-omikron.pl, biorą udział:

- kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;

- kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;

- kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek; 

- kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym, kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.

W dniach od 5 do 9 sierpnia br. przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły. Wyniki do 11 sierpnia. 

11 sierpnia br. do godziny 10:00 - ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 11 sierpnia, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

Od 12 do 22 sierpnia br. do godziny 15:00 potrwa składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.  

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 sierpnia br. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

23 sierpnia br. nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2022/2023 Miasto przygotowano łącznie 4 367 miejsc, z czego 4 193 (129 oddziałów) w szkołach, którego organem prowadzącym jest Miasto Kielce. Po symulacji liczba miejsc została zwiększona do 4 401, dodano 5 klas (dodano klasy w VII LO, Technikum nr 1, Technikum nr 5, Technikum nr 7, Technikum nr 11), wolnych miejsc pozostało 85 (29 LO, 9 Technikum, 47 Branżowe Szkoły I stopnia), a uczniów niezakwalifikowanych było 610.

Obecnie liczba wolnych miejsc po ogłoszeniu listy przyjętych i nieprzyjętych wynosi 466. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. WOLNE-MIEJSCA-W-KIELECKICH-LICEACH-I-TECHNIKACH.pdf PDF 173.87 KB
Powrót na początek strony