Rekrutacja do żłobków samorządowych. Listy wywieszone

Zakończył się drugi etap rekrutacji do kieleckich żłobków samorządowych. O godzinie 14.30, w placówkach, wywieszone zostały listy dzieci przyjętych i oczekujących na liście rezerwowej. Informacje te rodzice mogą również sprawdzić w systemie wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

W żłobkach samorządowych w Kielcach są łącznie 733 miejsca dla dzieci. Po pierwszym etapie rekrutacji kontynuację nauki wyrazili rodzice 332 dzieci.

W drugim etapie naboru złożono 671 wniosków. Po wywieszeniu list przyjętych na liście rezerwowej znalazło się 240 dzieci (30 wniosków zawierało błędy lub nie zostało potwierdzonych przez rodziców). W dniach 8-10 kwietnia należy potwierdzić wolę korzystania ze żłobka. Brak takiego potwierdzenia skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jeden  opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, natomiast w przypadku  gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. W związku z tym, że do żłobków uczęszczają ww. dzieci liczba dzieci przyjętych nie będzie taka sama jak liczba miejsc.

Więcej informacji można znaleźć na Platformie naboru do żłobków samorządowych Miasta Kielce.

Powrót na początek strony