Rekrutacja do żłobków samorządowych

Od 4 maja do 12 maja 2023 do godz. 11:00 rodzice lub opiekunowie prawni po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka oraz rodzice lub opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na listach rezerwowych chcący ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru.

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu.

UWAGA! W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia. Dziecko przyjmowane jest do żłobka maksymalnie na okres 3-letniej opieki.

Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej  https://bipum.kielce.eu/jednostki-organizacyjne/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/

Wszelkie zasady, kryteria oraz niezbędne dokumenty potrzebne w procesie naboru dostępne są pod adresem: https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja/zlobki.html 

Powrót na początek strony