Rekrutacja do żłobków samorządowych na rok 2024/25

Od 4 marca 2024 roku do 8 marca 2024 do godz. 13.00, rodzice i opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do żłobka, mogą składać pisemne potwierdzenia woli kontynuacji opieki.

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu.

UWAGA! W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia.

Od 4 marca do 8 marca 2024 godz. 13.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku.

Od 18 marca do 22 marca 2024 godz. 11.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na listach rezerwowych chcący ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu następnie po wydrukowaniu i potwierdzeniu wniosku dostarczają go do wybranej placówki do dnia 22 marca 2024r. do godz. 14.00.

5 kwietnia 2024 o godz. 14:30 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i oczekujących na liście rezerwowej oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

Od 8 kwietnia do 10 kwietnia 2024 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

Więcej informacji TUTAJ.

Powrót na początek strony