Realizacja odcinka S74 przez Kielce oddzieli ruch tranzytowy od lokalnego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ważnego odcinka drogi ekspresowej S74 węzeł Kielce Zachód - Kielce. Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 5 km nie tylko ułatwi wjazd do Kielc z S7, ale także połączy dwa odcinki S74. Realizowany obecnie Przełom/Mniów - Kielce Zachód z już funkcjonującym od Kielc do Cedzyny.

Podpisanie umowy odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, parlamentarzystów i samorządowców. Gościem wydarzenia był prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- To bardzo ważna inwestycja, zwłaszcza przy obecnym natężeniu ruchu na tym odcinku – ponad 30 tysięcy pojazdów na dobę. Dodatkowo dzięki wybudowaniu przejścia przez Kielce będzie można pokonać nieprzerwanie blisko 30-kilometrowy odcinek ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest budowa dwóch tuneli drogowych. Ważne, że nie naruszą one w żadnym stopniu budownictwa mieszkaniowego – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Inwestycję zrealizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 713,4 mln zł. Prace zostaną zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To oznacza, że pierwsze roboty budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2024 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2026 roku.

Płynniej, bezpieczniej, bez korków

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce - Cedzyna. Inwestycja skutecznie odseparuje ruch tranzytowy od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku w wykopie. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Inwestycja w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżujących tranzytem, jak i korzystających z połączeń typowo lokalnych w samych Kielcach. Znacznie zwiększy się też przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego oraz płynność ruchu.

Tranzyt w tunelach, wygodne połączenia lokalne

Trasę będzie można pokonać drogą ekspresową w kilka minut. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad drogą ekspresową, w większości na dotychczasowym poziomie.   

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców, ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego, a także wiaduktu w ciągu DK73 w obrębie węzła Bocianek. Wzdłuż nowego odcinka przewidziano ciąg rowerowy.   

Zgodnie z oczekiwaniami  

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już pierwsze konsultacje społeczne pokazały, że inwestor - GDDKiA - uwzględniła opinie lokalnej społeczności oraz Miasta Kielce. Kluczowy i najtrudniejszy do realizacji wniosek społeczny dotyczył rezygnacji z planowanej estakady, po której poprowdzony zostałby ciąg główny trasy ekspresowej wzdłuż kieleckiej ulicy Jesionowej (DK74). GDDKiA i projektanci rozważyli także kolejne głosy mieszkańców. Znalazły one odzwierciadlenie w rozwiązaniach spełniających większość oczekiwań, np. w miejscu zabudowy osiedlowej zastąpiono estakadę tunelem, w którym tranzyt został całkowicie „schowany”. Nie został podniesiony poziom dróg lokalnych i ich skrzyżowań w okolicach zabudowy mieszkaniowej. Zachowano połączenia wzdłuż ulic poprzecznych dla kierowców oraz pieszych. W maksymalnym stopniu wykorzystany został teren pod obecną drogę krajową nr 74. Tereny z zabudową zabezpieczono ekranami. Na całej długości zaplanowano ciągi dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Ekspresowy ciąg drogowy

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy S74. Droga w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, poprawiając także skomunikowanie z woj. lubelskim. Mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych w woj. podkarpackim.   

Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Inwestycja stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74.  

Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc oraz istniejący, około 7-kilometrowy odcinek S74 Kielce - Cedzyna z węzłem Bocianek. W marcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód, a to oznacza, że po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwanie z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Trwa również realizacja obwodnicy Opatowa w ciągu S74 w województwie świętokrzyskim, w tym roku ruszą roboty budowlane.

Źródło GDDKiA

Powrót na początek strony