Razem zmieniajmy Kielce. Projekty w ramach KBO można zgłaszać do 13 maja

Kielczanie po raz dziesiąty mogą proponować zmiany w swojej najbliższej okolicy. Tym razem na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 8 mln zł. Inicjatywy obywatelskie mają przyczyniać się do rozwoju Miasta Kielce i służyć wszystkim mieszkańcom. Projekty można zgłaszać do 13 maja.

Projekty mogą dotyczyć budowy, modernizacji lub rozbudowy infrastruktury miejskiej. Inicjatywy powinny mieć charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Pierwszym krokiem do zgłoszenia zadania jest zebranie poparcia co najmniej 15 mieszkańców Kielc (oprócz wnioskodawcy). Muszą oni złożyć swój podpis na liście poparcia zadania. Oryginał listy poparcia autor projektu musi dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia projektu. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można to zrobić tylko elektronicznie za pomocą dedykowanej platformy internetowej https://bo.kielce.eu.

Wnioskodawcy poniżej 13 lat, powinni uzupełnić na formularzu część dotyczącą zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu. Dla osób, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu Urząd Miasta zapewnił możliwość zgłoszenia projektu w dwóch punktach na terenie Kielc. 

Projekt można zgłosić:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
  • w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w dniu 13 maja w godzinach 16:00 – 18:00

W tych dniach pracownicy Urzędu będą pełnić dyżur i pomogą wprowadzić projekt do systemu.

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowało również warsztaty z zakresu prawidłowego pisania i zgłaszania projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zapis transmisji tych spotkań dostępny jest na profilu Idea Kielce. 

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 8 000 000 zł. Pieniądze zostaną rozdzielone na cztery kategorie zadań:

• projekty inwestycyjne duże 4 500 000 zł
• projekty inwestycyjne małe 2 000 000 zł
• projekty zielone 1 000 000 zł
• projekty nieinwestycyjne 500 000 zł

Harmonogram Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

  • 19.04 -13.05 – zgłaszanie projektów
  • 20.05 – publikacja zgłoszonych projektów
  • 23.05 - 26.08 – weryfikacja projektów
  • 22.09 – publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania
  • 23.09 - 06.10 – głosowanie
  • do 13.10 – wyniki

Plakat_vA3_do druku-1.jpg

Powrót na początek strony