Radni udzielili prezydentowi Kielc wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 24 czerwca Rada Miasta przyjęła Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2020 i tym samym udzieliła wotum zaufania prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie. Za udzieleniem wotum głosowało 17 radnych, czworo było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu, jeden z radnych nie oddał głosu.

Kieleccy radni opowiedzieli się również za przyznaniem prezydentowi Kielc absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Za jego udzieleniem było 18 radnych, pięcioro radnych wstrzymało się od głosu, a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

Głosowanie poprzedziła prezentacja Raportu o stanie Gminy Kielce za ubiegły rok. Najważniejsze punkty tego dokumentu przedstawiła Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Całość dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta i Urzędu Miasta w roku poprzednim oraz realizację budżetu, polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2020 do pobrania

Prezydent Bogdan Wenta podsumował swoją pracę na stanowisku oraz przedstawił najważniejsze punkty dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej  miasta. W swoim wystąpieniu zaprezentował m.in. działania jakie miasto podjęło w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, kierunkach rozwoju i inwestycjach.

- W 2020 roku życie gospodarcze miasta, a także sposób funkcjonowania Urzędu uległy głębokim przeobrażeniom. Wywołało to wiele skutków finansowych, ale także i społecznych. Mimo tych przeciwności, udało się zakończyć kilka bardzo istotnych inwestycji i podjąć szereg ważnych decyzji dotyczących rozwoju miasta – podkreślił prezydent Kielc.

Podczas czwartkowej sesji absolutoryjnej prezydent Kielc Bogdan Wenta odniósł się również do sytuacji finansowej klubu piłkarskiego Korona S.A. - Bardzo dziękuję Państwu radnym za pomoc w trudnym dla klubu momencie. Uniknęliśmy czarnego scenariusza o dalszym spadku do niższej klasy rozgrywkowej, a rozpoczęcie procesu restrukturyzacji przyniosło efekty - mówił Bogdan Wenta.

Szczegółowy obraz sytuacji klubu przedstawił Prezes Zarządu Korona S.A. Łukasz Jabłoński, który podkreślił, że klub piłkarski po raz pierwszy od kilkunastu lat zakończy rok rozliczeniowy z niewielkim zyskiem w wysokości 12 tys. zł.

- Wszystkie aktualne zobowiązania realizujemy w terminie, a prognozowane zadłużenie na 30 czerwca spadło z 17 mln zł do 8,6 mln zł. Pracujemy także nad odbudowaniem wiarygodności naszego klubu - powiedział Łukasz Jabłoński.

Następnie rozpoczęła się wielogodzinna dyskusja. Swoją opinię na temat pracy prezydenta miasta w 2020 roku wyrazili mieszkańcy oraz kieleccy radni.

 

Większość radnych opowiedziała się za przyznaniem prezydentowi Kielc wotum zaufania.

Podczas głosowania za było 17 radnych, Michał Braun, Jarosław Bukowski, Katarzyna Czech-Kruczek, Anna Kibortt, Monika Kowalczyk, Joanna Litwin, Anna Myślińska, Bożena Sieczka, Karol Wilczyński, Katarzyna Zapała, Jarosław Karyś, Piotr Kisiel, Dariusz Kisiel, Marian Kubik, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika Słoniewska oraz Arkadiusz Ślipikowski.

Przeciwko było czworo radnych z klubu Bezpartyjni i Niezależni. Od głosu wstrzymali się radni Wiesław Koza, Tadeusz Kozior i Zdzisław Łakomiec, nie głosował Marcin Stępniewski.

- Dziękuję za to zaufanie, ale jest to wotum zaufania nie tylko dla mnie, ale całego zespołu Urzędu Miasta i miejskich jednostek. Dziękuję wszystkim pracownikom za ciężką pracę, jaką wykonywali każdego dnia w tym wyjątkowo trudnym, pandemicznym roku 2020 - powiedział Bogdan Wenta tuż po głosowaniu.

Kolejne punkty sesji Rady Miasta dotyczyły m.in. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2020 rok i prezentacji informacji o stanie mienia komunalnego. Przedstawiono również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2020 rok.

 

W głosowaniu kieleccy radni opowiedzieli się za przyznaniem prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Za jego udzieleniem było 18 radnych: Michał Braun, Jarosław Bukowski, Katarzyna Czech- Kruczek, Jarosław Karyś, Anna Kibortt, Piotr Kisiel, Monika Kowalczyk, Wiesław Koza, Marian Kubik, Joanna Litwin, Zdzisław Łakomiec, Anna Myślińska, Marianna Gniatkowska- Noworycka, Bożena Sieczka, Monika Słoniewska, Arkadiusz Ślipikowski, Karol Wilczyński, Katarzyna Zapała. 

Pięcioro radnych wstrzymało się od głosu: Katarzyna Suchańska, Joanna Winiarska, Kamil Suchański i Maciej Bursztajn. Głosu nie oddali Tadeusz Kozior i Dariusz Kisiel.

Powrót na początek strony