Przygotowania do rewitalizacji Skweru im. Sendlerowej

Zmiany na skwerze im. Ireny Sendlerowej to jedna z czterech części „Zielonej rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc”. Zanim wykonawca inwestycji rozpocznie prace w terenie, Miasto Kielce zleciło aktualizację inwentaryzacji zieleni. Szczegółowa ekspertyza dendrologiczna 37 drzew została przeprowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Z analizy wynika, że 14 drzew powinno zostać usunięte. Po wizji lokalnej zdecydowano o zachowaniu trzech z nich. Na skwerze pojawią się nowe drzewa i krzewy. Po rewitalizacji będzie to miejsce z bujną zielenią i strefami wypoczynku.

- Od pewnego czasu obserwujemy, że część drzew na skwerze jest w złym stanie fitosanitarnym. Dlatego zwróciliśmy się o opinie do zewnętrznych, niezależnych ekspertów. Chcemy, żeby po zmianach skwer był miejscem, w którym mieszkańcy będą wypoczywać i spędzać swój wolny czas w otoczeniu zieleni. Żeby tak się stało skwer musi być przyjazny, ale przede wszystkim bezpieczny – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Drzewa zbadali specjaliści

Wykonanie szczegółowej ekspertyzy dendrologicznej zlecono Pracowni Przyrodniczej Sosenka, a opracował ją zespół w składzie dr inż. Krzysztof Jankowski oraz mgr inż. arch. kraj. Marta Klimkowicz.

Z analizy ekspertów wynika, że czternaście drzew należy usunąć. Stan zdrowotny dziewięciu z nich uniemożliwia przeprowadzenie racjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych, zaobserwowano też zaawansowane procesy zamierania. Trzy robinie zostały wskazane do wycinki ze względu na ich lokalizację, częściowe wrastanie w ogrodzenie sąsiedniej działki oraz kolizję z planowaną pergolą. Pozostałe dwa drzewa kolidują z projektowaną infrastrukturą i nasadzeniami. Przedstawione zalecenia zostały podparte pozytywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Decyzja o wycince drzew zawsze jest trudna, dlatego pracownicy Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili kilka wizji lokalnych, żeby dokładnie przeanalizować sytuację w terenie i sprawdzić stan drzew. Podjęto decyzję o zachowaniu trzech z czternastu drzew, wstępnie wskazanych do wycinki.

- Skorygowaliśmy lekko przebieg ścieżki i dzięki temu jedno z drzew, jabłoń purpurowa, pozostanie na skwerze. Zostawimy też mocno uszkodzoną, ale bardzo urokliwą brzozę, która zostanie zabezpieczona. Chcemy również uratować robinię akacjową rosnącą od strony ul. Paderewskiego, ale w jej przypadku ostateczną decyzję podejmiemy po wykonaniu części zabiegów, które pozwolą nam ocenić szanse na jej pozostawienie – tłumaczy zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Pełna treść analizy dendrologicznej dostępna jest TUTAJ

Poniżej zamieszczamy mapę z lokalizacją drzew przeznaczonych do wycinki na tle drzewostanu na Skwerze im. I. Sendlerowej oraz fragmenty opinii dendrologów. Drzewa, które zostaną wyłączone z zakresu przeznaczonego do wycinki: 37 – brzoza brodawkowata, 36 – jabłoń purpurowa, 7 - robinia biała. 

drzewa do wycinki .jpg

Drzewa do usunięcia ze względu na stan fitosanitarny:

6 - lipa drobnolistna - z uwagi na wysokie ryzyko wywrotu drzewa i złamania pnia, drzewo należy wytypować do wycinki. Brak możliwości minimalizacji ryzyka w otoczeniu drzewa.

8 - lipa drobnolistna - uwzględniając niezwykle wrażliwe otoczenie drzewa, rozległe zakłócenia procesów fizjologicznych w koronie, występowanie zakorka oraz wzdłużnego pęknięcia, drzewo należy zasadniczo wytypować do wycinki. Brak możliwości wykonania racjonalnych zabiegów, które poprawiłyby bezpieczeństwo w otoczeniu drzewa.

14 – bez czarny - ze względu na aktualny stan fizjologiczny i znikomą wartość dendrologiczną oraz zaawansowane procesy zamierania, zasadniczo drzewo należy wytypować do wycinki. W jego miejsce należy posadzić wartościowy egzemplarz rodzimego gatunku.

18 – wierzba płacząca - drzewo należy wytypować niezwłocznie do wycinki – w aktualnym stanie może ulec w dowolnym momencie niekontrolowanemu wyłamaniu na placu zabaw. Wielopoziomowe infekcje czyreni ogniowych wykluczają możliwość zastosowania półśrodków w postaci redukcji korony itp.

20 – lipa drobnolistna - drzewo należy wytypować niezwłocznie do wycinki; stwierdzone zakłócenia fizjologiczne są postępujące i brak możliwości wykonania racjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych, które podniosłyby poziom bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa na wyższy.

21 - lipa drobnolistna - drzewo w aktualnym stanie należy wytypować do wycinki ze względu na zaawansowane procesy zamierania drzewa i stwarzania realnego zagrożenia dla otoczenia. Drzewo jest dodatkowo narażone na wiatry z uwagi na wyłamany w przeszłości przewodnik i zupełnie nowe otoczenie, do którego nie jest przystosowane.

34 – jabłoń purpurowa - drzewo wykazuje wyraźnie dysfunkcje fizjologiczne w koronie oraz w nasadzie pnia. Sumaryczny poziom zagrożeń spowodowanych dysfunkcją korony oraz pnia wskazuje na konieczność wytypowania drzewa do wycinki.

Drzewa do usunięcia ze względu na ich lokalizację, kolizję z planowaną pergolą i częściowe wrastanie w grodzenie z sąsiednią działką:

11 – robinia biała - drzewo jako element wyrosły drogą sukcesji naturalnej nie tworzy z pozostałą częścią wartościowego zadrzewienia spójnej kompozycji. Zasadne jest, w związku z bliską odległością od granicy sąsiedniej działki, usunięcie drzewa. Wariantem pośrednim alternatywnym jest usunięcie dwóch najmniejszych pni w celu wyprowadzenia jednego pnia dominującego

12 – robinia biała - drzewo nie tworzy spójnej kompozycji z pozostałymi elementami zadrzewienia na skwerze i ze względu na powodowanie (teraz lub w przyszłości) uszkodzeń ogrodzenia należy wytypować do wycinki. Brak możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na sąsiednią działkę.

13 – robinia biała - drzewo, które wyrasta w tak bliskim sąsiedztwie ogrodzenia sąsiedniej działki oraz nietworzące z zadrzewieniem na skwerze kompozycyjnej całości powinno zostać wytypowane do wycinki. Brak możliwości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, które ograniczyłyby negatywny wpływ rozrastania się drzewa na ogrodzenie sąsiedniej działki.

Drzewo do usunięcia ze względu na kolizję z projektem: 31 - jabłoń purpurowa – usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych – projekt przewiduje nasadzenie magnolii w tym miejscu.

DSC09887.jpg DSC09887.jpg DSC09887.jpg DSC09887.jpg   

Zielona rewitalizacja

Na skwerze im. Ireny Sendlerowej planowane są nowe nasadzenia 14 drzew i krzewów, roślin okrywowych i bylin, traw ozdobnych oraz pnączy. Proponowane gatunki drzew to: lipa drobnolistna, magnolia japońska i miłorząb japoński. Na skwerze pojawią się również nowe krzewy: tawula szara, tawula japońska, lilak Meyera, krzewuszka cudowna i „Snowflake”, róża „Nozomi” oraz hortensja bukietowa.

Zaplanowano również posadzenie traw ozdobnych, takich jak trzcinnik ostrokwiatowy, proso rózgowate „Rotstrahlbusch”, rozplenica japońska, proso rózgowate „Heavy Metal”. Nowe byliny to m.in.: rozchodnik okazały, jeżówka purpurowa „Alba”, jeżówka purpurowa „Pink Double Delight”, dąbrówka rozłogowa i kosmatka olbrzymia.

Powstaną także strefy wypoczynku i relaksu oraz zabaw dla dzieci i aktywności. Jednym z elementów będzie również wielofunkcyjna altana parkowa.

Poniższa mapa prezentuje rozmieszczenie planowanych nasadzeń, a także drzewa, które nie są przeznaczone do wycinki.

mapa nasadzeń .jpg

Pełen opis projektu - Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą – dostępny jest na stronie - www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/zielona-rewitalizacja/

Powrót na początek strony