Przy udziale KPT powstaną kolejne klasy patronackie

Podpisanie umowy w KPT
zdj. KPT

W Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach powstaną trzy innowacyjne klasy patronackie o profilach Technik elektryk, Technik elektronik oraz Technik informatyk. To efekt współpracy Kieleckiego Parku Technologicznego, Zespołu Szkół Elektrycznych, a także firm ELERTE, GECON oraz ENERTEL.

W ramach podpisanego porozumienia uczniowie ZSE będą mieli możliwość m.in. uczestniczenia w zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych i stażach w firmach, ELERTE, GECON oraz ENERTEL, a także otrzymają wsparcie ze strony KPT w realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów „Przedsiębiorczość” oraz „Prowadzenie działalności gospodarczej”.

- Podpisanie umów na innowacyjne klasy patronackie wpisuje się bardzo dobrze w politykę miejską tworzenia klas, miejsc do edukowania dzieci i młodzieży pod kątem rynku pracy, zapotrzebowania konkretnych przedsiębiorców tak, żeby kształcące się osoby, wychodzące ze szkół zawodowych, branżowych, techników były cenionymi na rynku pracy potencjalnymi pracownikami – podkreśla Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc. – W tym miejscu należy podziękować naszym kieleckim przedsiębiorcom za to, że są otwarci na tego typu projekty, pogratulować szkole, że podejmuje wyzwania, a Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu za to, że tworzy takie możliwości. Ta synergia, która powstaje da nam pozytywne efekty, a przede wszystkim lokalnej gospodarce i młodym ludziom - dodaje.

- Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk i staży w ramach podpisanych porozumień z przedsiębiorcami, dzięki czemu proces dydaktyczny jest realizowany w dosyć szerokim zakresie, zarówno w kierunkach elektryk, elektronik, ale również programista czy informatyk – mówi Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. – Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, aby młodzi ludzie kończący naszą szkołę rozwijali się tutaj, w naszym regionie i nie wyjeżdżali z Kielc, a mogli pracować w firmach, w których być może wcześniej byli przygotowywani do zawodu – uzupełnia.

Kolejne klasy patronackie nie powstałyby bez udziału firm, które chcą wspierać przedsiębiorczą młodzież, oferując swoją pomoc w rozwoju zawodowym młodych ludzi i przygotowaniu przyszłych kompetentnych kadr.

- Współpraca z Zespołem Szkół Elektrycznych to dla nas możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnych przyszłych pracowników, dotarcia praktycznego, bo pomagamy wyposażać szkołę w pomoce praktyczne, żeby mogli zobaczyć z czym wiąże się nasz zawód. Jesteśmy w trakcie wymiany pokoleniowej. Część naszych pracowników odchodzi na emerytury w przyszłym roku, dlatego mamy nadzieję, że będziemy mogli zastąpić ich nowymi osobami z Zespołu Szkół Elektrycznych, przeszkolić ich do zawodu aby kontynuowali tę pracę – podkreśla Karol Zawadzki, wiceprezes firmy ENERTEL. 

Tomasz Łuczyński, prezes firmy ELERTE zaznacza: – Przede wszystkim chciałem zdementować to stereotypowe myślenie, że po roku 2000 młodzież jest trudna, rozleniwiona, nieproduktywna oraz tylko i wyłącznie skupiona na własnych potrzebach. Sam kiedyś byłem uczniem i nie miałem szansy uczestniczyć w takich programach wsparcia, które teraz mamy. Dzisiaj mogę stanąć po drugiej stronie i umożliwić uczniom rozwój, dać im szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia.

- Ta współpraca to jedna z bardziej świadomych decyzji, jaką podejmujemy. Nie tylko my jako przedsiębiorcy, ale też placówka oświatowa – Zespół Szkół Elektrycznych. Wieńczę temu projektowi bardzo duże szanse, a nawet więcej – rezultaty i to na pewno w wymiarze wieloletnim – podkreśla Bartłomiej Hajduk, prezes firmy GECON. Potrzebujemy software’owych i hardware’owych techników, osób z kompetencjami, umiejętnościami w sferach nowych technologii i elektromobilności, wszystkim tym, co pojawia się na rynku i jest bardzo młode. Mamy przekonanie, że znaleźliśmy to miejsce w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Miasto również na tym skorzysta, bo na pewno tu, nie gdzie indziej będziemy rozwijać ten obszar działalności - kończy.

Jak podkreśla Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego: - Cieszę się, że Park będzie mógł dołożyć cegiełkę od siebie dla tych młodych osób, które dzisiaj są uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych. Mam nadzieję, że staną się pracownikami firm ELERTE, GECON oraz ENERTEL i będą w przyszłości budować i rozwijać te firmy. Jako Kielecki Park Technologiczny chcielibyśmy wyposażyć te młode osoby w kompetencje biznesowe. Jeżeli w trakcie procesu kształcenia zauważą, że mają pomysł na biznes, może kiedyś staną się nie tylko pracownikami, ale partnerami biznesowymi dla firm, które utworzyły dziś klasy patronackie.

zdjęcia i tekst: KPT

Powrót na początek strony