Przezorny i bezpieczny senior - inauguracja

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach w miniony czwartek zainaugurowali akcję profilaktyczno-edukacyjną pn. „Przezorny i bezpieczny senior.

W Domu Seniora przy ul. Kostki zebrało się przeszło 50 seniorów oraz asystentów, aby wziąć udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, które prowadzili świętokrzyscy policjanci. Jako pierwsi głos zabrali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji kieleckiej komendy. Podczas pierwszej części zajęć osoby zebrane mogły poznać mechanizm działania oszustów, podających się za wnuczków czy policjantów. Nie zabrakło również cennych porad na temat tego jak zabezpieczyć przed utratą swój majątek osobisty oraz jakie konsekwencje niesie za sobą bezmyślne udostępnianie swoich danych osobowych. Policjanci podczas prelekcji zapoznali również seniorów z aplikacjami: Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W drugiej części spotkania ratownicy medyczni z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przeprowadzili instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zademonstrowali również jak należy postępować, gdy ktoś się zakrztusi czy dostanie ataku padaczki. Nie zabrakło porad co zrobić, gdy nagle spadnie nam poziom cukru lub nastąpi wzrost ciśnienia krwi. Ratownicy medyczni zademonstrowali również jak należy używać urządzenia AED, które możemy spotkać w coraz większej licznie budynków użyteczności publicznej. Na zakończenie działań każdy z uczestników spotkania otrzymał element odblaskowy, aby dać się zauważyć kierowcom spacerując ulicami miasta po zmroku.

Kolejne spotkanie w ramach akcji zaplanowano na czwartek 13 sierpnia w K.S przy Al. Legionów 5 o godz. 10.00.

Powrót na początek strony