Przesadzamy drzewa przy skrzyżowaniu ul. Karczówkowskiej i Jagiellońskiej

Firma Markflor z Krakowa, w środę, 1 lutego przystąpiła do przesadzenia siedmiu drzew rosnących w ciągu ulicy Karczówkowskiej w nowe miejsce. Znajduje się ono tuż obok, na działce przylegającej do pasa drogowego, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Karczówkowską.

Prace przygotowawcze do przesadzenie drzew rozpoczęły się w poniedziałek. – Polegały one na częściowej redukcji koron drzew. Jest to konieczny zabieg stosowany, aby drzewo po przesadzeniu w nowe miejsce było mniej obciążone, co przyczynia się do jego lepszej adaptacji. O tym, jak drzewa zniosą ten proces i czy przyjmą się w nowym miejscu dowiemy się najwcześniej jesienią – tłumaczy przedstawiciel firmy Markflor Stanisław Dużyk.

Proces przesadzania trwa dosyć długo. Najpierw przesadzarka robi dół w nowym miejscu, później wykopuje drzewo i umieszcza je w przygotowanym dole. Zaletą tej metody jest to, że bryła korzeniowa nie ulega rozerwaniu i jest idealnie dopasowana do dołu. Posadzoną roślinę podlewa się dużą ilością wody, żeby zamulić puste przestrzenie, co zapobiega przesychaniu korzeni. Przesadzone drzewa zostaną zabezpieczone przed silnym wiatrem za pomocą specjalnych naciągów.

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego przewidywała wycięcie 84 drzew, część z nich to drzewa owocowe. Po podpisaniu umowy z wykonawcą pojawiły się głosy mieszkańców wyrażające niezadowolenie w szczególności z powodu planowanego usunięcia drzew tworzących aleję przy ulicy Karczówkowskiej. W tym miejscu dokumentacja techniczna przewidywała usunięcie 16 drzew. Miasto Kielce w odpowiedzi na apele mieszkańców i w trosce o ochronę zieleni, zobowiązało wykonawcę projektu do analizy możliwości zachowania niektórych drzew. Po dokonaniu geometrycznych korekt układu drogowego zdecydowano o wycięciu tylko dwóch drzew, w tym jednego ze względu zły stan fitosanitarny, a siedem drzew zostanie przesadzonych. Jest to pięć klonów tworzących aleję przy ul. Karczówkowskiej oraz dąb i buk rosnące tuż obok niej.

Poprawa bezpieczeństwa i nowe nasadzenia

Głównym celem przebudowy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej największych szpitali w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a także Ogrodu Botanicznego. 

Zakres prac obejmuje rozbudowę skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską z bezpośrednim włączeniem ul. Kamińskiego oraz rozbudowę tej ulicy i połączenie jej z nowym odcinkiem ul. Podklasztornej. Ponadto przewidziano rozbudowę skrzyżowania ul. Podklasztornej z ul. Bernardyńską do 4-wlotowego. Na ul. Kamińskiego przewidziano kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz parking dla autokarów.

Budowa nowych odcinków ścieżek i pasów rowerowych, włączających się do wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, pozwoli na stworzenie spójnego systemu dróg dla rowerów, będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej. Zwiększy to atrakcyjność turystyczną tej części Kielc, udostępniając dla turystyki rowerowej Ogród Botaniczny i Wzgórze Karczówka.

W okolicy przebudowywanego skrzyżowania zaplanowano nowe nasadzenia. W sąsiedztwie największych szpitali zostanie posadzonych 86 drzew, w tym 17 grusz drobnoowocowych, 7 jesionów pensylwańskich, 16 klonów zwyczajnych, 46 lip drobnolistnych oraz 1305 m.kw. krzewów. Jeżeli pojawi się możliwość wprowadzenia zmian w zaplanowanych nasadzeniach, to drzewa owocowe zostaną zastąpione bardziej „szlachetnymi” gatunkami.

Projekt jest jednym z dwóch, na jakie miasto Kielce otrzymało dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania oszacowano na ok. 33 mln zł, przy czym rządowe wsparcie wynosi 95 procent.

Powrót na początek strony