Przerwa techniczna na stanowiskach ds. rejestracji noworodków i zgonów

Urząd Miasta Kielce informuje, że w związku z wdrożeniem w Urzędzie Stanu Cywilnego koniecznych rozwiązań teleinformatycznych w czwartek 28 grudnia 2023 roku w godzinach 10:00 – 11:30 nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu Stanowisk ds. Rejestracji Noworodków oraz ds. Rejestracji Zgonów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2021 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378), które wprowadzają zmiany dotyczące karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu. Od tego dnia ww. dokumenty będą przekazywane pomiędzy instytucjami elektronicznie. Miasto Kielce jest w trakcie wdrażania stosownego systemu. Niemniej w piśmie z dnia 13.12.2023 roku Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na dzień 1 stycznia 2024 r. system nie będzie w pełni funkcjonalny, szczególnie w zakresie tzw. modułu Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC). W efekcie istnieje możliwość pojawienia się trudności i opóźnień w wydawaniu aktów urodzenia.

Jednocześnie pragniemy uspokoić osoby zainteresowane, że przepisy nakładające obowiązek ustawowy w zakresie rejestracji urodzenia przewidują na tą czynność 21 dni.  

Powrót na początek strony