Przedłużenie kadencji dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Prezydent Kielc Bogdan Wenta pozytywnie ocenił funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach oraz sposób zarządzania instytucją i przedłużył umowę z dyrektor Anną Żmudzińską, na kolejne pięć lat. W czwartek, 17 listopada prezydent Kielc Bogdan Wenta wręczył Annie Żmudzińskiej nominację na nową kadencję na stanowisku dyrektora MBP.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, decyzję o przedłużeniu umowy z dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, prezydent Kielc Bogdan Wenta podjął po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez MBP.

- Dziękuję prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie za to wyróżnienie, podziękowania składam również zastępcy prezydenta Marcinowi Chłodnickiemu za wsparcie i wspólne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa w Kielcach. Dziękuje też naukowcom, środowisku kultury i nauki, stowarzyszeniom, związkom za pozytywne zaopiniowanie mojej osoby do Pana Prezydenta. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przez ostatnie trzy lata wspierali działania Biblioteki i pomogli nam rozwinąć skrzydła – powiedziała dyr. MBP.

Na stronie MBP zamieszczono szczegółowe podsumowanie trzech ostatnich lat działalności placówki oraz koncepcję działania instytucji przygotowaną na lata 2022-2027.

Powrót na początek strony