Promocja Kielc przez sport

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 433/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2020 r. rusza nowy projekt, którego celem jest docenienie sukcesów odnoszonych przez kieleckich sportowców, a także wykorzystanie ich wizerunku do promocji miasta Kielce.

Regulaminu promocji Miasta Kiece w 2021 przez kieleckich sportowców skierowany jest do przedstawicieli sportów indywidualnych uprawiających dyscypliny olimpijskie. Uczestnikami mogą być także sportowcy niepełnosprawni. Aby promować miasto Kielce niezbędne są sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Poniżej znajdują się warunki ramowe uczestnictwa w promocji miasta Kielce przez kieleckich sportowców, jak i wniosek i kryteria dotyczący ubiegania się o realizację tej promocji. Termin składania wniosków upływa 31.01.2021 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub do skrzynek nadawczych udostępnionych dla wnioskodawców przed głównym wejściem do Urzędu Miasta Kielce.

 

Treść Zarządzenia nr 433/2020 wraz z załącznikami

Powrót na początek strony