Projekt „Aktywny Senior”

Aktywny senior.jpg

Od 4 października wraca projekt „Aktywny Senior”. Bezpłatne zajęcia ruchowe dla osób starszych w Hali Legionów, odbywać się będą w poniedziałki i w środy od godz. 12:00 do 13:00.

Seniorzy mogą skorzystać z zajęć gimnastyki i jogi, które prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort ćwiczących, grupa na zajęciach gimnastyki nie może liczyć więcej niż 25 osób. W programie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 55 lat i przedstawiły zaświadczenie lekarskie lub wypełnione oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych. Istnieje możliwość podpisania takiego oświadczenia bezpośrednio przed zajęciami.

Informacje: tel. 664 920 603, www.mosir.kielce.pl

Powrót na początek strony