Programy polityki zdrowotnej finansowane przez Miasto

Kielczanie po raz kolejny mogą skorzystać z programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto. W ramach oferty na 2024 rok ponownie realizowane są szczepienia zalecane, ale nie finansowane przez Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Programy polityki zdrowotnej finansowane przez Gminę Kielce realizowane są od 2006 roku i spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz aprobatą ze strony mieszkańców Kielc - informuje Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.

Z „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych” w 2024 roku skorzystają dzieci z roczników 2022, 2023 (w drugim roku życia) i 2011, zamieszkałe na terenie Gminy Kielce. Dzieci z roczników 2022 i 2023 otrzymują 2 dawki szczepionki przeciw meningokokom typ B oraz 1 dawkę ACW135Y, natomiast młodzież z 2011 roku 1 dawkę szczepionki ACW135Y.

Program realizowany jest od 2008 roku. Skierowany jest do dwóch grup: dzieci w drugim roku życia (p/meningokokom typ AW₁₃₅Y oraz typ B) oraz 13-letniej młodzieży (p/meningokokom typ AW₁₃₅Y), zamieszkałych na terenie Gminy Kielce. Celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby wywołane przez bakterie meningokokowe.

„Program prewencji ospy wietrznej” w 2024 roku zapewnia szczepienia dla dzieci z roczników 2021 i 2022 i nieuczęszczające do żłobka. Schemat szczepienia to 2 dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni.

Program realizowany jest od 2016 roku. Skierowany do dzieci od 12 miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia, nieuczęszczających do żłobka (dzieci w żłobkach podlegają bezpłatnym szczepieniom), zamieszkałych na terenie Gminy Kielce. Celem głównym programu jest zmniejszenie odsetka dzieci chorujących na ospę wietrzną w Kielcach poprzez podanie dzieciom do ukończenia 3 roku życia dwóch dawek szczepionki przeciw ospie wietrznej. Ospa wietrzna jest postrzegana jako choroba niezbyt groźna, niedająca powikłań i niewymagająca hospitalizacji, prawie „obowiązkowa”.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce” oferuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego dla zakwalifikowanych do programu par. Każda para może skorzystać maksymalnie z trzech prób.

Program realizowany jest od 2020 roku. Możliwość skorzystania z programu mają pary (kobieta i mężczyzna), które co najmniej od roku mieszkają w Kielcach, u których została stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Zainteresowani muszą mieć ukończone 20 lat.

Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, będąc prawdopodobnie naturalną konsekwencją zmian współczesnego świata i stanowi poważny problem zdrowotny, medyczny, jak również istotny czynnik wpływający na stan demograficzny i wskaźniki makroekonomiczne kraju.

Wszystkie realizowane programy polityki zdrowotnej zostały przyjęte do realizacji uchwałami Rady Miasta Kielce i obowiązują do 31 grudnia 2024 r.

Powrót na początek strony