Program „Europa dla Obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

„Europa dla Obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający polskie instytucje i organizacje w realizacji projektów międzynarodowych w następujących obszarach, które stanowią komponenty programu:

  1. Pamięć o przeszłości Europy: dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące najnowszej historii Europy, a także działania, których celem jest budowanie postaw promujących tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy.
  2. Demokratyczne zaangażowania i uczestnictwo obywatelskie: dofinansowanie można otrzymać w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działania „Partnerstwo miast” i „Sieci miast” wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Natomiast w ramach działania „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej. 

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/otwarte-nabory-wnioskow-2020/

Powrót na początek strony