Prognoza zanieczyszczenia powietrza na obszarze Kielc

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o obszarze ryzyka wystąpienia wysokich stężeń średniodobowych pyłu PM10 zawieszonego w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu obejmuje część terenu: miasta Kielce, powiatu kieleckiego, miasta Jędrzejów, powiatu jędrzejowskiego, powiatu pińczowskiego, powiatu kazimierskiego, powiatu buskiego, powiatu staszowskiego, powiatu sandomierskiego, miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.45 do godz. 24.00 dnia 19.01.2021 r.

 

Prognoza

Powrót na początek strony