Prezydent Kielc w sprawie organizacji transportu miejskiego

W związku z otrzymanym w dniu 24 marca 2020 r. pismem, podpisanym przez przewodniczących MOZ NSZZ "Solidarność" MPK w Kielcach oraz ZZ PTP w Kielcach, a dotyczącym bieżącej sytuacji w transporcie miejskim w Kielcach, prezentujemy treść odpowiedzi Prezydenta Miasta Kielce.

„Pragnę poinformować, że nie podzielam zawartych w nim zarzutów oraz ocen dotyczących podejmowanych działań w obliczu trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z ogłoszoną pandemią. (...) Uważam, że podejmowane decyzje oraz prowadzone działania służą pasażerom, ukierunkowane są na zapewnienie im bezpieczeństwa i w niczym nie odbiegają od tych, które zostały podjęte  przez innych organizatorów transportu.” - czytamy w  piśmie skierowanym  dziś (27 marca) do Komisji Zakładowej Związku zawodowego Pracowników Transportu Publicznego i Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność.

 

Stanowisko związków zawodowych

Odpowiedź Prezydenta Kielc

Powrót na początek strony