Preferencyjny węgiel dostępny tylko do końca tygodnia

Tylko do końca tygodnia, czyli do piątku 30 czerwca br., do Urzędu Miasta Kielce mogą zgłaszać się osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla w sortymencie: ekogroszek, orzech, miał węglowy (powstały z odsiewu). Cena wynosi 1 950 zł za tonę, bez względu na grubość węgla.

W ramach sprzedaży preferencyjnej paliw stałych Gmina Kielce sprowadziła za pośrednictwem Polskiej Grupy Górniczej wysokokaloryczny węgiel z kopalni Staszic Wujek w Katowicach oraz Piast Ziemowit w Lędzinach.

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która weszła w życie 10 maja 2023 r., wprowadziła nowe zasady sprzedaży węgla osobom fizycznym z gospodarstwach domowych.

Przewidują one przede wszystkim, że:

- do 30 czerwca br. można składać wnioski na węgiel pozostały na terenie gminy;

- węgiel można kupić bez ograniczeń ilościowych;

- istnieje możliwość zakupu węgla przez osoby mieszkające poza Kielcami, o ile są uprawnione do dodatku węglowego i dołączą do wniosku stosowne zaświadczenie.

Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą kupić dodatkowy węgiel od Miasta Kielce powinny do 30 czerwca 2023 r. złożyć wniosek o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej w:

- Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. 12)

- Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. 12).

Wnioski można również przesłać za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) oraz pocztą. Złożone w ramach sprzedaży końcowej wnioski, stosownie do wprowadzonych uregulowań, będą rozpatrywane  w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Formularze wniosków znajdują się pod linkiem https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/srodowisko/zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych.html 

Powrót na początek strony