Prace laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej w Kielcach

Od wtorku, 9 sierpnia od godz. 11.00 w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, będzie można oglądać nową wystawę pt. „Żebro Ewy”. Prezentuje ona wybrane prace z dorobku laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSA 2021.

Konkurs, którego tematem było „Macierzyństwo Marii” zorganizowała w ubiegłym roku wrocławska Fundacja Maria i Marta, która poprzez swoje działania chce tworzyć w Kościele przestrzeń dla współczesnej sztuki sakralnej.

Główną nagrodę przyznano Błażejowi Guzie. Oprócz niego na wystawie są prezentowane prace: Tomasza Biłki, Beaty Kowalewskiej- Tylki, Piotra Depty- Kleśty, Agnieszki Lech Bińczyckiej i Marka Powiecki.

Prace zostały dobrane pod kątem odpowiedzi na pytania tj. Jak wygląda realna sfera, w której przeplata się potrzeba duchowości z wymogami codzienności? Jak kobieta odnajduje się dzisiaj w tej przestrzeni? Czy sacrum doświadczane i sacrum opisywane jest zależne od płci? 

 

Powrót na początek strony