Praca Wydziału Komunikacji od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania

1. Praca Wydziału odbywać się będzie w godzinach: 7.30 - 15.30.

 

2.  Wykaz spraw, które można załatwić, nie przychodząc do Urzędu:

 

 • zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP, serwisu RP www.gov.pl lub pocztą tradycyjną;
 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (demontaż / kradzież pojazdu) wraz z dokumentami można przesłać pocztą tradycyjną;
 • zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego elektronicznie jest możliwy na komisariatach Policji na terenie całego kraju po ustaniu przyczyny zatrzymania;
 • wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.esp.pwpw.pl
 • zawieszenie przewozów regularnych na okres do 14 dni.

 

3.  Sprawy, które proponujemy przełożyć na termin późniejszy:

 

 • Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne terminy badań technicznych lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (dowód rejestracyjny nie podlega kontroli na terenie RP, a aktualny termin badań technicznych jest zamieszczony w systemie CEPIK),
 •  Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP (wystarczy złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu wraz z kopią dokumentu nabycia – patrz punkt 2),
 • Zmiana adresu zamieszkania właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym,
 • Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym,
 • Wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK / GAZ, o ile nie zachodzi konieczność przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu,
 • Wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • Egzamin na instruktora nauki jazdy.

 

4. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w przyjmowaniu interesantów:

 

 • bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać tylko w sprawach pilnych,
 • w Wydziale Komunikacji będą przyjmowani tylko interesanci umówieni PO DNIU 16 MARCA 2020 r. na konkretny termin i godzinę (dotyczy wszystkich stanowisk obsługujących interesantów).

 

DOTYCHCZASOWE USTALENIA TERMINÓW (dokonane do 13 marca 2020 r.) DO REJESTRACJI POJAZDÓW ULEGAJĄ ANULOWANIU !!!

 

 • rezerwacji terminu można dokonać tylko telefonicznie:

- do Biura Rejestracji Pojazdów (REJESTRACJA POJAZDÓW): pod numerem tel. 41 36-76-099 w godzinach 7.30 do 11.00.

- do Biura Rejestracji Pojazdów (ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ, WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ, WYCOFANIE CZASOWE Z RUCHU): pod numerem tel. 41 36-76-432;

- do Biura Praw Jazdy: pod numerem tel. 41 36-76-024;

- do Stanowiska ds. transportu: pod numerem tel. 41 36-76-235;

 

 • firmy leasingowe będą przyjmowane na stanowisku nr 6 w określonych godzinach (składanie wniosków: w godzinach 8.00 – 10.00; odbiór dokumentów w godzinach: 13.30 – 14.30).

 

5. Prosimy interesantów o punktualne zgłaszanie się do Wydziału na umówione terminy.

 

6. W celu maksymalnego usprawnienia obsługi prosimy o posiadanie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz o dokonywanie wpłat po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu ich wysokości, na konto nr:

94 1050 1461 1000 0023 5322 5994

- opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,

- opłata za wydanie prawa jazdy,

- zezwolenia transportowe.

 

7. Informacje z zakresu załatwianych spraw będą udzielane tylko telefonicznie:

 

Biuro Rejestracji Pojazdów:

Stanowiska 1 – 6: telefony: 41 36-76-028 do 032, 41 36-76-115 do 117

Stanowiska 7-10: telefony 41 36-76-432, 41 36-76-433

 

Biuro Praw Jazdy: telefon 41 36-76-024

 

Stanowisko ds. transportu: telefon 41 36-76-235, 41 36-76-231

 

8. Informacje szczegółowe są zawarte także w Kartach Usług dostępnych na stronie internetowej www.um.kielce.pl w zakładce Obsługa Klienta – Załatw sprawę.

 

9. W ślad za stanowiskiem Związku Powiatów Polskich z 12 marca 2020 r. na okoliczność zagrożenia karami pieniężnymi za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym samym terminie zbycia / nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, informujemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia przepisu zawartego w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Powrót na początek strony