Praca Wydziału Komunikacji od 23 marca 2020 r. do odwołania

Uwaga, przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono zmiany w systemie obsługi interesantów Urzędu Miasta Kielce. Podajemy zasady załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji, które będą obowiązywać od 23 marca do odwołania.

1. Praca Wydziału odbywać się będzie w godzinach: 7.30 - 15.30.

2. Wykaz spraw, które można załatwić, nie przychodząc do Urzędu:

• zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP, serwisu RP www.gov.pl lub pocztą tradycyjną;
• wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (demontaż / kradzież pojazdu) wraz z dokumentami można przesłać pocztą tradycyjną;
• zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego elektronicznie jest możliwy na komisariatach Policji na terenie całego kraju po ustaniu przyczyny zatrzymania;
• wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.esp.pwpw.pl
• zawieszenie przewozów regularnych.

 

3. Sprawy, które proponujemy przełożyć na termin późniejszy:

• Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne terminy badań technicznych lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (dowód rejestracyjny nie podlega kontroli na terenie RP, a aktualny termin badań technicznych jest zamieszczony w systemie CEPIK),
• Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP (wystarczy złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu wraz z kopią dokumentu nabycia – patrz punkt 2),
• Zmiana adresu zamieszkania właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym,
• Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym,
• Wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK / GAZ, o ile nie zachodzi konieczność przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu,
• Wydanie wtórnika karty pojazdu,
• Egzamin na instruktora nauki jazdy.

 

4. Zmiany organizacyjne w przyjmowaniu interesantów do Wydziału Komunikacji:
 

WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZEK TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA TERMINU ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

• po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, komplet dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem będzie można złożyć do przezroczystej urny, w zamkniętej kopercie przy wejściu do Urzędu od strony parkingu wielopoziomowego,
 wnioski będą mogły złożyć jedynie osoby wcześniej umówione telefoniczne,
 WNIOSKI, W KTÓRYCH NIE ZOSTANIE PODANY NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO BĘDĄ BEZ ROZPOZNANIA (NIE ZAŁATWIONE) ODESŁANE POCZTĄ NA ADRES WNIOSKODAWCY,
• Koperta, w której znajdować się będzie komplet dokumentów, musi zostać zaadresowana do właściwego Biura, tj. Biura Rejestracji Pojazdów, Biura Praw Jazdy lub do Stanowiska ds. Transportu. Bezwzględnie konieczne będzie podanie numeru telefonu kontaktowego.
• Prosimy o składanie kompletu dokumentów włącznie z wypełnionym wnioskiem oraz dowodem opłaty po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu jej wysokości, na konto nr:
94 1050 1461 1000 0023 5322 5994
- opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
- opłata za wydanie prawa jazdy,
- zezwolenia transportowe,
- opłata ewidencyjna.
 PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE UZGODNIENIE ZAWARTOŚCI ZOSTAWIANEJ KORESPONDENCJI ORAZ TREŚCI WNIOSKU Z MERYTORYCZNYMI PRACOWNIKAMI PRZED DOKONANIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU
 ze względów bezpieczeństwa SPRAWY NIE BĘDĄ ZAŁATWIANE W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW:

• w celu odbioru dokumentu należy zgłosić się do Urzędu W WYZNACZONYM TERMINIE, do oznaczonego punktu z osobnym wejściem z zewnątrz, który znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do Urzędu od strony parkingu wielopoziomowego. W pomieszczeniu wydania dokumentów będzie mogła przebywać WYŁĄCZNIE JEDNA OSOBA.
• bezpośredni kontakt z klientem OGRANICZA SIĘ JEDYNIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW PO ZAŁATWIONEJ SPRAWIE. Odbiór dokumentów będzie możliwy jedynie po UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU z pracownikami merytorycznymi.

 

DOTYCHCZASOWE USTALENIA TERMINÓW (dokonane do 13 marca 2020 r.) DO REJESTRACJI POJAZDÓW ULEGAJĄ ANULOWANIU !!!

 

• rezerwacji terminu można dokonać tylko telefonicznie:
- do Biura Rejestracji Pojazdów (REJESTRACJA POJAZDÓW): pod numerem tel. 41 36-76-099 w godzinach 7.30 do 11.00.
- do Biura Rejestracji Pojazdów (ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ, WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ, WYCOFANIE CZASOWE Z RUCHU): pod numerem tel. 41 36-76-432;
- do Biura Praw Jazdy: pod numerem tel. 41 36-76-024;
- do Stanowiska ds. transportu: pod numerem tel. 41 36-76-235;

• wnioski od firm leasingowych będą przyjmowane również w zamkniętych kopertach w określonych godzinach (składanie wniosków: w godzinach 8.00 – 13.00; odbiór dokumentów co najmniej w dniu następnym, po informacji od pracownika urzędu w umówionych godzinach w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania dokumentów).

 

5. PROSIMY INTERESANTÓW O PUNKTUALNE ZGŁASZANIE SIĘ DO WYDZIAŁU NA UMÓWIONE TERMINY ODBIORU DOKUMENTÓW.

6. Informacje z zakresu załatwianych spraw będą udzielane tylko telefonicznie:

Biuro Rejestracji Pojazdów: (obsługuje wyłącznie sprawy PILNE: rejestrację pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy)
Stanowiska 1 – 6: telefony: 41 36-76-028 do 032, 41 36-76-115 do 117
Stanowiska 7 – 10: telefony 41 36-76-432, 41 36-76-433

Biuro Praw Jazdy: telefon 41 36-76-024

Stanowisko ds. transportu: telefon 41 36-76-235, 41 36-76-231

  

7. Informacje szczegółowe są zawarte także w Kartach Usług dostępnych na stronie internetowej www.um.kielce.pl w zakładce Obsługa Klienta – Załatw sprawę.

 


8. Sprawdź status zamówionego dokumentu pod adresem:
 

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

9. W ślad za stanowiskiem Związku Powiatów Polskich z 12 marca 2020 r. na okoliczność zagrożenia karami pieniężnymi za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym samym terminie zbycia / nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, informujemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia przepisu zawartego w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Powrót na początek strony