Praca Urzędu Miasta Kielce bez zmian

Informujemy, że nie zmienia się tryb pracy Urzędu Miasta Kielce. Urząd będzie funkcjonował tak, jak w ostatnich tygodniach. Decyzja została podjęta w wyniku konsultacji ze służbami sanitarnymi.

Tym samym, podobnie jak do tej pory, każda wizyta mieszkańca Kielc musi być poprzedzona kontaktem telefonicznym lub internetowym (jak np. w przypadku Wydziału Komunikacji i portalu „Umów wizytę”), celem ustalenia konkretnego dnia i godziny wizyty.

Przypominamy również, że zgodnie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi, każdy interesant, przebywając w urzędzie, musi być wyposażony w maseczkę (lub zasłonić nos i usta za pomocą chustki, apaszki, szalika albo innego materiału).

Interesanci są także zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku ratusza. Siedziby magistratu od początku czerwca, gdy podjęto decyzję o ich otwarciu, są odpowiednio przygotowane do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Miejsca, gdzie są przyjmowani klienci, oznakowano naklejkami wskazującymi bezpieczną odległość, w pokojach zamontowano bariery ochronne, na korytarzach znajdują się dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Pracownicy Urzędu są wyposażani także w sprzęt ochronny - maseczki oraz rękawiczki.

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są w Książce telefonicznej na stronie Urzędu Miasta Kielce.

 

Po piątkowej informacji, o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 jednego z pracowników, w Urzędzie rozpoczęto natychmiastową procedurę, postępując zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Wypełniono wszystkie zalecenia służb sanitarnych.

Do sanepidu zgłoszono listę osób, które w ostatnich dniach miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, po przeprowadzonym wywiadzie oraz indywidualnej ocenie, kierowała wskazane osoby na kwarantannę domową. Wszystkim tym osobom w przyszłym tygodniu zostaną wykonane testy. Do tego czasu, swoje obowiązki będą wykonywały w sposób zdalny.

Powrót na początek strony