Powstanie dokumentacja projektowa dla przebudowy fragmentu ul. Prostej

Miejski Zarząd Dróg zakończył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”.

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować przebudowę skrzyżowania ul. Prostej z ul. Tarnowską oraz kompleksowy remont ul. Prostej na odcinku o długości ok. 600 m. Oprócz nowej nawierzchni planowane są tam m.in. nowe miejsca postojowe, chodniki, droga rowerowa, oświetlenie czy nasadzenia drzew i krzewów.

W zakończonym w piątek przetargu oferty złożyły cztery firmy. Najniższą, opiewającą na niewiele ponad 220 tys. zł, przygotowało Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z Piotrkowic. Mieści się ona w zakładanym budżecie, ponieważ MZD planował przeznaczyć na ten cel maksymalnie 227,3 tys. zł.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa powinna być gotowa w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Powrót na początek strony