Powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta z dniem 1 czerwca 2020 r. powołał Jerzego Pióro na Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych.

- Problemy i postulaty osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów to ważne zadania, które należy realizować i rozwiązywać z najwyższą starannością. W ubiegłym roku wprowadziliśmy „Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” - to ważny dokument, a jego przestrzeganie jest wymogiem przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem czy utrzymaniem infrastruktury miejskiej - mówi prezydent Bogdan Wenta.

- Na początku tego roku powołaliśmy nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Środowiska osób niepełnosprawnych, z którymi odbywałem spotkania, sygnalizowały jednak także silną potrzebę powołania pełnomocnika w strukturach Urzędu Miasta. Dlatego od 1 czerwca taka osoba rozpoczęła pracę w urzędzie i będzie do codziennej dyspozycji mieszkańców Kielc - dodaje prezydent Wenta.

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami
2) podejmowanie działań związanych z potrzebami i problemami osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie dostępu do informacji, m.in. w zakresie ochrony praw i interesów
3) koordynowanie współpracy Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami
4) organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności
5) interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych
6) współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami
7) przedstawienie Prezydentowi Miasta Kielce problemów środowisk osób niepełnosprawnych i propozycji ich rozwiązań

Jerzy Pióro przez ostatnie lata - do 2019 roku - pełnił funkcję dyrektora Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach. - Cytat, który przyświeca w mojej pracy od lat, to słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”. Będę dążył, poprzez swoją działalność i przy pełnej współpracy z Prezydentem Kielc, do pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rozwiązywania zgłaszanych przez nich problemów - mówi Jerzy Pióro.

Powrót na początek strony