Postępują prace przy przebudowie ulic w okolicach największych kieleckich szpitali

Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Kielcach, która ma poprawić dostępność komunikacyjną Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Zakres prac obejmuje m.in. rozbudowę skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z Karczówkowską, rozbudowę ul. Kamińskiego, wykonanie nowego połączenia Podklasztornej z Kamińskiego i poprawę przejezdności ul. Podklasztornej i Artwińskiego.

Inwestycja została dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Jak informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Karczówkowskiej wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieci elektryczne, przepinana jest sieć gazowa, wykonywane są obecnie chodniki i ustawiane są krawężniki.

- Na ul. Kamińskiego wykonywane są zatoki postojowe dla pojazdów osobowych oraz autobusów, trwają prace przy układaniu podbudowy pod drogi dla rowerów, wykonano zjazdy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Mury oporowe zabezpieczające skarpy w rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Podklasztorną wykonano w 50% - mówi Jarosław Skrzydło. 

Zaawansowane są także prace na ul. Podklasztornej.

- Wykonawca przebudował sieci elektryczne, układa warstwy konstrukcyjne pod nową jezdnię. Zakończyły się prace przy budowie kanału technologicznego na światłowody. Zaawansowana jest również realizacja oświetlenia ulicznego, układane są krawężniki i obrzeża, prowadzone są prace brukarskie na zjazdach – informuje rzecznik MZD.  

Na ul. Artwińskiego wykonano rozbiórkę chodnika, a w najbliższych dniach rozpocznie się budowa nowego.

Inwestycja pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Jej całkowity koszt to ponad 32,8 mln zł, przy czym dofinansowanie to ponad 31 mln zł.

Więcej o informacji na temat projektu.

polski lad.png

Powrót na początek strony