Postępują prace przy przebudowie ul. Wojska Polskiego

Trwają intensywne prace na ulicy Wojska Polskiego w Kielcach. Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 764, od ronda Czwartaków do granicy miasta, pozwoli na lepsze skomunikowanie peryferyjnych osiedli i sąsiednich gmin z centrum Kielc.

Obecnie budowana jest nowa kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa na odcinku od ronda Czwartaków do ulicy Berberysowej. Przystąpiono już także do wykonywania koryta nowej jezdni północnej. W najbliższej perspektywie kontynuowane będą prace związane z budową sieci podziemnych.

- Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta z gminą Daleszyce. To odcinek o długości blisko 2,5 km – tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.

Na fragmencie od ronda Czwartaków do pętli na Bukówce ulica będzie miała przekrój dwujezdniowy. Na każdej z jezdni jeden pas ruchu będzie przeznaczony na bus-pas, drugi – do ruchu ogólnego.

- Na przecięciu z ul. Dąbka przewidziano budowę ronda turbinowego. Na odcinku od pętli na Bukówce do granicy miasta droga będzie jednojezdniowa, na skrzyżowaniu z ul. Klecką powstanie rondo - informuje rzecznik MZD.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wybudowane chodniki, drogi dla rowerów, oświetlenie uliczne, parkingi oraz drogi zbiorcze dla obsługi ruchu lokalnego.

Powrót na początek strony