Postępują prace przy budowie nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś"

Prace remontowe na Wzgórzu Zamkowym idą pełną parą. Na placu budowy nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś " od kilkunastu dni pracuje dźwig, który ma 25 m wysokości, jego ramię ma 50 m długości i może unieść ciężar do 6 ton. Dźwig obecnie wykorzystywany jest przy pracach rozbiórkowych poszycia dachu na dworze starosty, a niebawem rozpocznie się wyburzanie ścian wewnątrz głównego budynku.

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwa montaż wzmocnień ścian zewnętrznych dawnego dworu starościńskiego, który poprzedza prace rozbiórkowe w środku budynku – informuje Dawid Sołtys kierownik robót budowlanych z firmy Anna-Bud.

Z dawnego domu starosty zostaną tylko ściany zewnętrzne, w ten sposób utworzona zostanie przestrzeń, w której powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami.

Główny budynek teatru "Kubuś" będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Otrzyma nowy dach, część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W obiekcie powstaną też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet.

Natomiast budynek dawnej kuźni zostanie zagospodarowany na cele administracyjne, znajdą się tam również pracownia plastyczna wraz ze stolarnią, a także część garderób dla aktorów teatru. Obecnie w budynku prowadzone są prace konstrukcyjne.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru "Kubuś" rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony