Postępują prace na ważnych inwestycjach drogowych

Mimo pandemii prace budowlane przy ul. Witosa i Zagnańskiej postępują zgodnie z harmonogramem.

Obecna sytuacja epidemiologiczna odcisnęła swoje piętno na wielu aspektach naszego życia społecznego i gospodarczego. Utrudnienia odczuwają różne branże, w tym także budowlana. Wielu inwestycji nie można wstrzymać, jednak praca, tak jak np. w przypadku przebudowy ulic Witosa i Zagnańskiej, odbywa się z zachowaniem należytych środków ostrożności.

- Pracujemy normalnie, stosując się do zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia - informuje Grzegorz Linek, kierownik budowy.

Na razie jest za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek opóźnieniach względem planowanego terminu zakończenia inwestycji. Dzięki sprzyjającej pogodzie część zadań udało się wykonać wcześniej. Niemniej, trwająca pandemia pociąga za sobą chociażby problemy w dostawach materiałów. Także część pracowników jest nieobecna w pracy, korzystając z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Jak przekonuje kierownik budowy, harmonogram na marzec udało się wykonać w ok. 60%.

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap prac na ul. Zagnańskiej. Zamknięta zostanie jezdnia zachodnia, a ruch zostanie przełożony na nową, przy cmentarzu. Duże wrażenie robi także powstająca ulica Nowoszybowcowa, która połączy Warszawską z Radomską.

Projekt "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT – KOF.

RPO EFRR.jpg


 

Swój docelowy kształt nabiera też wiadukt, będący przedłużeniem ulicy Olszewskiego. Niewykluczone, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, dla ruchu zostanie on otwarty już w wakacje.

Projekt „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, realizowany jest przez Gminę Kielce ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony