Postępują prace na ważnej inwestycji drogowej

Trwają intensywne roboty budowlane na ulicach zlokalizowanych na północnych osiedlach Kielc. Wkrótce rozpocznie się również remont ok. 750 metrowego fragmentu ul. Warszawskiej.

Na ul. Klonowej po jej zachodniej stronie posadowiono elementy kanalizacji deszczowej, wykonywane są warstwy konstrukcyjne jezdni, ułożono krawężnik, trwa budowa nowego ronda w rejonie dyskontu spożywczego. Nieopodal na ul. bpa Jaworskiego wykonano podbudowy pod nową jezdnię, trwają roboty wodociągowe na ulicy Piłsudskiego. Z kolei na ulicy Orląt Lwowskich realizowana jest budowa miejsc postojowych oraz formowany jest nasyp przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego. Realizacja ulicy Klonowej, Orląt Lwowskich oraz skrzyżowania ul. Piłsudskiego z bp. Jaworskiego zakończy się najpóźniej we wrześniu przyszłego roku.  

Miejski Zarząd Dróg ogłosił także przetarg na remont nakładkowy zachodniej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku o długości około 750 metrów od ul. Orkana do ul. Turystycznej. Wykonawca na realizację będzie miał 120 dni od momentu podpisania umowy. Roboty realizowane będą głownie w okresie wakacyjnym.

Wartość drogowych inwestycji:

  • „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” polegająca na modernizacji 13 ulic uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość - 70 516 485 zł, dofinansowanie - 61 750 000 zł.
  • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” to zadanie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w wysokości 23,5 mln zł. Wartość całego zadania to ponad 43 mln zł.
Powrót na początek strony