Poprawi się dostępność komunikacyjna szpitali

Miasto Kielce przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji. W ubiegłym tygodniu ogłoszony został przetarg na realizację projektu, dotyczącego poprawy dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ. Zakres prac jest bardzo szeroki.

Projekt jest jednym z dwóch, na jakie miasto Kielce otrzymało dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania oszacowano na ok. 35 mln zł, przy czym rządowe wsparcie wyniosło ponad 33 mln zł.

- Po pierwsze jest to kompleksowa przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego. Aby w tym miejscu uspokoić ruch i zapewnić na nim pełne bezpieczeństwo, będzie tam sygnalizacja świetlna. Oczywiście będą przebudowane wszystkie wloty, a ul. Kamińskiego zostanie bezpośrednio włączona do ul. Jagiellońskiej – wylicza Jarosław Skrzydło.

Pozostałymi elementami zadania są przebudowa ul. Kamińskiego wraz z rozbudową do ul. Podklasztornej oraz skrzyżowaniem z ul. Bernardyńską, budowa kanalizacji przy ul. Kamińskiego oraz remont ul. Artwińskiego.

- Zależy nam, aby dzięki tej inwestycji cała ta sieć dróg wokół Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Zespolonego uzyskały całkowicie nową jakość. Oprócz lepszego komfortu przejazdu, ulice ujęte w inwestycji wzbogacą się o nowe miejsca parkingowe, zarówno dla pacjentów czy osób korzystających z infrastruktury leczniczej, jak również chociażby dla odwiedzających Ogród Botaniczny – przekonuje Prezydent Kielc, Bogdan Wenta

Planowany termin zakończenia przetargu to 6 czerwca br. Ze względu na szeroki zakres planowanych prac, wykonawca inwestycji będzie miał na jej realizację 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Powrót na początek strony