Pomoc Finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy

Pomoc Finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy
zdj. UNHCR

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Program ma na celu udzielenie pomocy osobom, które uciekły przed wojną w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce.

Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Kto kwalifikuje się do programu?

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po 24 lutego br., a do jego uzyskania nie jest wymagany PESEL. Pomoc pieniężna UNHCR to jednorazowa wypłata gotówki. Kwalifikujący się odbiorcy otrzymają 700 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące i 600 zł na kolejną osobę w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc finansową UNHCR?

Aby otrzymać wsparcie, uchodźca musi wypełnić i wysłać specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej UNHCR help.unhcr.org. Na podany w nim numer telefonu otrzyma SMS z terminem, w którym ma się zgłosić do centrum rejestracyjnego. Na razie takie punkty zostały uruchomione w Warszawie i Krakowie.

Centra rejestracji:
Warszawa: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa
Kraków: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7, Kraków

Otwarte od niedzieli do piątku w godzinach 8:00-16:00, w sobotę są zamknięte. Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych punktów.

Na spotkanie rejestracyjne należy przyjechać ze wszystkimi członkami rodziny, ponieważ niezbędne będzie pobranie od każdej osoby odcisków palców (ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom). Ponadto trzeba mieć paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski.

Więcej informacji również w języku ukraińskim na stronie UNHCR www.help.unhcr.org/poland

Jak otrzymac pomoc_PL.jpg

Program pomocy_PL.jpg

Jak otrzymać pomoc_UKR.jpg

Program pomocy_UKR.jpg

Powrót na początek strony