Podziękowania dla kieleckich bibliotekarzy

Zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki odwiedził filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, z okazji trwającego XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Na ręce dyrektor MBP Anny Żmudzińskiej przekazał najlepsze życzenia i podziękowania za codzienną pracę, uśmiech, kreatywność, pasję oraz zaangażowanie kieleckich bibliotekarzy.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany jest co roku w dniach 8-15 maja. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Powrót na początek strony