Podróż w czasie do prehistorii kina w Muzeum Zabawek i Zabawy

Najnowsza wystawa Muzeum Zabawek i Zabawy „Media Magica (o) Magia Obrazów” jest próbą zaprezentowania szczegółów, a także nieznanych artefaktów medialnych z czasów, zanim pojawiło się kino. Wizyta na wystawie pozwoli doświadczyć iluzji optycznych, na których bazie powstawały popularne dzisiaj projektory. Kuratorką wystawy jest Martyna Groth. Patronat honorowy nad wystawą objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Eksponaty nawiązują do archeologii mediów, która szuka zapomnianych i pomijanych form komunikacji i ekspresji. Przykłady takich artefaktów to np. zootrop – urządzenie do tworzenia iluzji ruchu obrazów czy magiczne latarnie do rzucania przy użyciu szklanych, malowanych przeźroczy obrazów na ściany.

- Od mitycznego prapoczątku towarzyszy nam chęć powtórzenia świata w obrazach i obcowania z nim, a także oddania jego dynamiki, przejawiająca się w fascynacji ruchem. Postawę twórczą i magiczną wzmacnia też naukowe podejście, związane z badaniem zmysłu wzroku, poznawaniem praw optyki i tworzeniem instrumentów, które poszerzają widzenie i je technicyzują - mówi kuratorka wystawy Martyna Groth.

Na wystawie zobaczyć można między innymi stereoskop, czyli urządzenie do oglądania obrazów trójwymiarowych z dwóch płaskich obrazów. Historia stereoskopu sięga XIX wieku. Za jego wynalazcę uważany jest sir Charles Wheatstone. Działa on na zasadzie wykorzystania zjawiska stereoskopii, czyli iluzji głębi w obrazie uzyskanej dzięki stereopsji dla widzenia binokularnego Stereoskop jest instrumentem, w którym dwa zdjęcia tego samego obiektu, wykonane z nieco różnych kątów, są jednocześnie prezentowane, jedno dla każdego oka. Te i wiele innych urządzeń zobaczycie na wystawie, która będzie dostępna do 30 października.

Martyna Groth to teatrolożka, edukatorka, kuratorka i producentka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Autorka i współtwórczyni publikacji edukacyjnych. Od dwunastu lat zajmuje się edukacją dzieci i osób dorosłych oraz tworzeniem programów i wystaw edukacyjnych. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami w Polsce. W swojej pracy poszukuje niekonwencjonalnych i interaktywnych rozwiązań, pobudzających wyobraźnię i kreatywność odbiorców. Tworzy multidyscyplinarne zespoły artystyczno-badawcze, w których powstają idee i obiekty służące różnym społecznościom. Interesuje się relacjami pomiędzy sztukami wizualnymi i performatywnymi oraz literaturą dla dzieci.

Powrót na początek strony