Plan Ogólny dla Miasta Kielce. Trwa zbieranie wniosków

W związku z pojawiającymi się propozycjami spotkań z miejskimi radnymi i mieszkańcami poszczególnych rejonów Kielc na temat Planu Ogólnego miasta Kielce Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce informuje, że spotkania i merytoryczne dyskusje przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce z mieszkańcami w poszczególnych częściach Kielc przewidziane są na etapie konsultacji społecznych roboczego projektu tego dokumentu. Konsultacje te odbędą się w 2025 roku.

W ramach obecnego etapu procedury - zbierania wniosków do Planu Ogólnego - Urząd Miasta czeka na wnioski i postulaty, co do przeznaczenia i przyszłego sposobu zagospodarowania działek, osiedli lub innych obszarów miasta, z tego względu merytoryczne dyskusje na tym etapie byłyby bezprzedmiotowe.

Roboczy dokument Planu Ogólnego będzie opracowany przy założeniu uwzględnienia w maksymalnie możliwym stopniu złożonych przez mieszkańców wniosków, przedstawiony oraz poddany pod dyskusję.

Przypominamy, że wszystkie informacje na ten temat wraz z bardzo uproszczonym formularzem wniosku on-line – znajdują się na platformie komunikacyjnej https://idea.kielce.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” – „PLAN OGÓLNY MIASTA”. Proces zbierania wniosków trwa do 29 lutego br. 

W razie potrzeby możliwy jest kontakt z pracownikami Biura Planowania Przestrzennego i Architektem Miejskim w godzinach pracy Urzędu Miasta. 

Powrót na początek strony