Placówki udzielające schronienia osobom w kryzysie bezdomności - Kielce i powiat kielecki

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje o wykazie placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Bez tytułu.jpg

Powrót na początek strony