Placówki kultury dostosowują ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W Kieleckim Centrum Kultury trwają prace nad niwelowaniem barier architektonicznych. Placówka dostosowuje swoją ofertę tak, by mogły z niej korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

- Pracujemy nad tym jak oznaczyć schody, szyby, szklane wejścia. Gdzie umieścić oznakowania pomieszczeń, by były widoczne i dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Budynek KCK z jego błyszczącymi posadzkami, wystającymi elementami architektonicznymi oraz mnóstwem schodów jest wyzwaniem, co potwierdzają panie z Fundacji Szansa dla Niewidomych, które doradzają nam najlepsze rozwiązania - mówi Augustyna Nowacka.

Ponadto KCK buduje nową stronę internetową zgodną ze standardem WCAG 2.1, tworzy teksty alternatywne dla obrazów w mediach społecznościowych, redaguje napisy do filmów wideo.

- Wciąż się uczymy, co możemy jeszcze zrobić, aby oferować naprawdę dostępną kulturę - podkreśla Augustyna Nowacka. - To, co można zmienić zmienimy, inne niedogodności bardzo dokładnie zlokalizujemy i oznakujemy. To trudne zadanie, ale wierzę, że otworzymy Kieleckie Centrum Kultury dla osób ze specjalnymi wymaganiami dostępności. Pierwsze projekty i plan zmian powstaną jeszcze w tym roku - zaznacza.

Plany i pomysły na niwelowanie barier architektonicznych, dyrektor KCK rozpoczęła od rozmów z Jerzym Pióro, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych.

- Czas pandemii w znaczny sposób utrudnia działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednak zachowując szczególne środki ostrożności odbyłem kilka ważnych spotkań. Zauważam dużą przychylność środowiska. Wszystkim zależy, aby wspólnie pomagać tym, którzy tego potrzebują - mówi Jerzy Pióro.

Przykładem jest współpraca z Fundacją Szansa dla Niewidomych. - Panie z Tyflopunktu w Kielcach stały się konsultantkami w kwestiach dotyczących dostosowania przestrzeni publicznej dla osób słabowidzących i niedowidzących. Współpracowaliśmy przy okazji budowy dworca autobusowego. Obecnie pomagają w Kieleckim Centrum Kultury, ale były też rozmowy z kolejnymi instytucjami m.in. Instytutem Duzajnu - dodaje pełnomocnik.

Jak podkreśla Jerzy Pióro w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych kluczowe znaczenie ma współpraca. - Jestem w stałym kontakcie z wydziałami Urzędu Miasta, Biurem Inwestycji czy Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska, a także Fundacją Szansa dla Niewidomych i Powiatową Społeczną Radą Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z którą współpracuję od pierwszych dni swojej działalności - podkreśla.

Z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych konsultowane są także inwestycje prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach oraz projekty realizowane z Budżetu Obywatelskiego. 

Powrót na początek strony