Pilnie potrzebna jest krew prawie wszystkich grup

W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców o honorowe oddawanie krwi. W magazynach brakuje grup A Rh(plus), A Rh(minus), B Rh(plus), B Rh(minus), AB Rh(minus), 0 Rh(plus) oraz 0 Rh(minus).

Dar krwi pilnie potrzebny jest chorym, w tym dzieciom z oddziałów hematologicznych, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, czekającym na operacje chirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz pacjentom dializowanym.

Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługują:

• 2 dni wolnego – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,

• zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placówki służby krwi RCKiK w Kielcach,

• bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kielce,

• 9 czekolad.

W Kielcach krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Jagiellońskiej 66. Dawcy mogą się rejestrować w godzinach:

• poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7:00-14:00,

• środa – 7:00-16:30.

W najbliższą sobotę, 18 maja dawcy mogą się zgłaszać od 8:00 do 13:00.

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.   

Powrót na początek strony