Pierwszy dzień nauki zdalnej dla wszystkich uczniów

Zgodnie z rządowymi wytycznymi od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego będą uczyć się zdalnie. Nauka i opieka dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.

W związku z wprowadzeniem w szkołach podstawowych w klasach I – VIII nauki zdalnej w placówkach, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce w trybie stacjonarnym pracują tylko „zerówki".

  

Opieka świetlicowa

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, dyrektorzy szkół zorganizowali zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów z klas I - III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID – 19.

- W pierwszym dniu funkcjonowania nauki zdalnej we wszystkich klasach szkół podstawowych taką formą opieki objęto 134 uczniów najmłodszych klas - informuje Piotr Łojek, dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.

Natomiast dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub z innych powodów np. braku dostępu do internetu, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektorzy kieleckich szkół zorganizowali nauczanie na terenie placówki z wykorzystaniem szkolnego sprzętu. W poniedziałek, 9 listopada w zajęciach tego typu uczestniczyło 118 uczniów.

Ponadto miasto w tym roku skorzystało z rządowych programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”, zakupiono łącznie 130 laptopów oraz 15 tabletów. Sprzęt ten jest użyczany potrzebującym uczniom przez dyrektorów szkół.

 

Dożywianie w szkołach

W większości szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd Kielc, w pierwszym dniu nauki zdalnej, działają też stołówki. Zgodnie z wytycznymi GIS korzystać z nich mogą dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie objęci opieką świetlicową.

- Od pierwszych chwil obowiązywania nowych wytycznych, poprosiliśmy dyrektorów szkół o szczególne przyjrzenie się i zdiagnozowanie sytuacji dzieci, które objęte są dożywianiem przez MOPR. Chodzi o to, aby doprecyzować informacje, ilu z tych uczniówi będzie mogło skorzystać z tej formy pomocy w szkole, a ilu trzeba umożliwić otrzymanie obiadu w innych sposób. Dopiero po uzyskaniu tych informacji będziemy wiedzieli gdzie dostarczyć te posiłki – tłumaczy Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2022 środki finansowe przeznaczone na żywienie dzieci w szkołach mogą być wykorzystane na udzielenie pomocy w formie: posiłku lub  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

W pierwszym etapie zamknięcia szkół w okresie marzec - czerwiec 2020, Ośrodek objął pomocą około 300 osób, korzystających z posiłków w szkole w ramach ww. Programu, przyznając zamiennie świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub obiady w barze. Tym razem obowiązywać będą podobne zasady udzielania wsparcia.

Powrót na początek strony