Pierwsze zebranie Zespołu ds. Promocji Miasta Kielce

Założenia „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”, w tym filary marki Kielce oraz cele strategiczne i operacyjne były tematem pierwszego spotkania Zespołu ds. Promocji Miasta Kielce, które odbyło się w środę, 9 listopada. Zebrani omówi także założenia pracy nad planem promocji na 2023 r., który ma powstać do końca tego roku.

Zespół ds. Promocji Miasta Kielce działa na podstawie Zarządzenia nr 348/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”, powołania Zespołu ds. Marki Kielce oraz ustanowienia Systemu Koordynacji Promocji Miasta Kielce.

Zespół ds. Promocji Miasta Kielce to zespół o charakterze konsultacyjno-doradczo-projektowym w zakresie realizacji „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+” i działań promocyjnych, a w jego skład weszli pracownicy Urzędu Miasta Kielce (w szczególności członkowie Zespołu ds. Marki Kielce), jednostek organizacyjnych Miasta Kielce oraz inne zaproszone osoby (m. in. przedstawiciele kieleckich uczelni).

Powrót na początek strony